Weird Science

Ilustracja do artykułu "Niezwykłe bariery"
Fot.7 – Wysokości słupa cieczy; A – moment początkowy, B – 5 godzin od momentu początkowego (roztwór hipertoniczny wewnątrz lejka), 5 godzin od momentu początkowego (roztwór hipotoniczny wewnątrz lejka)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Niezwykłe bariery