Weird Science

Ilustracja do artykułu "Fluorescencyjna termochromia - zimno, ale nie bezbarwnie"
Fot.5 – Paski bibuły filtracyjnej przy oświetleniu światłem widzialnym; A – pasek kontrolny, B – pasek pokryty warstwą kompleksu
Kliknij, aby powrócić do artykułu Fluorescencyjna termochromia - zimno, ale nie bezbarwnie