Weird Science

Ilustracja do artykułu "Elektryczność  z powietrza"
Fot.8 – Gotowe miniaturowe ogniwo glinowo tlenowe przed zwilżeniem elektrolitem
Kliknij, aby powrócić do artykułu Elektryczność  z powietrza