Weird Science

Ilustracja do artykułu "Elektryczność  z powietrza"
Fot.3 – Gotowe ogniwo glinowo-tlenowe; u góry – widok ogólny, poniżej – wyniki pomiaru napięcia oraz natężenia prądu wytwarzanego przez ogniwo
Kliknij, aby powrócić do artykułu Elektryczność  z powietrza