Weird Science

Ilustracja do artykułu "Fluorescencyjna termochromia - zimno, ale nie bezbarwnie"
Fot.1 – Termochromia tlenku cynku; A – temperatura pokojowa, B – po ogrzaniu
Kliknij, aby powrócić do artykułu Fluorescencyjna termochromia - zimno, ale nie bezbarwnie