Weird Science

Ilustracja do artykułu "Niezwykłe bariery"
Fot.11 – Plazmoliza komórek skórki liścia spichrzowego cebuli zwyczajnej; A – tkanka zawieszona w wodzie destylowanej (obraz normalny), B – tkanka zawieszona w stężonym roztworze glukozy (widoczna plazmoliza)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Niezwykłe bariery