Weird Science

Ilustracja do artykułu "Fluorescencyjna termochromia - zimno, ale nie bezbarwnie"
Fot.4 – Roztwór jodku tripirydynamiedzi(I)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Fluorescencyjna termochromia - zimno, ale nie bezbarwnie