Weird Science

Ilustracja do artykułu "Fluorescencyjna termochromia - zimno, ale nie bezbarwnie"
Fot.11 – Zmiany barw fluorescencji glicerolowego roztworu riwanolu; A – temperatura około 20°C, B – temperatura około −78,5°C, widoczne oszronienie zlewki spowodowane kondensacją pary wodnej z powietrza (ISO400, 1/13s)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Fluorescencyjna termochromia - zimno, ale nie bezbarwnie