Weird Science

Ilustracja do artykułu "Fluorescencyjna termochromia - zimno, ale nie bezbarwnie"
Fot.6 – Paski bibuły filtracyjnej przy oświetleniu światłem UV; A – pasek kontrolny, B – pasek pokryty warstwą kompleksu (ISO400, 1/40s)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Fluorescencyjna termochromia - zimno, ale nie bezbarwnie