Weird Science

Ilustracja do artykułu "Niezwykłe bariery"
Fot.2 – Elementy układu doświadczalnego; a – szklana pipeta o pojemności 2cm3, b – reduktor szlifu, c – odcinek gumowej rurki
Kliknij, aby powrócić do artykułu Niezwykłe bariery